Reklamační podmínky

 Záruční podmínky a reklamace

5.1. Záruční doba

Záruční doba na zboží je 2 roky a začíná běžet dnem převzetí zboží.

5.2. Způsob řešení reklamace

Reklamace se nevztahuje na závady způsobené nedodržením pokynů výrobce o údržbě oděvů, nesprávným použitím a jeho případným opotřebením. Dále se nevztahuje na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací.

Reklamované zboží zašlete formou doporučené zásilky na korespondenční adresu prodávajícího spolu s kopií daňového dokladu, popisem důvodu reklamace a navrhovaným způsobem řešení.

 Pinky Scrubs s.r.o.

Svahová 25

623 00 Brno

Česká republika

Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Stejně tak lze zboží zaslat Zásilkovnou na tyto dvě pobočky:

KoKoloniál se zdravou výživou

Libušina třída 2

623 00 Brno

ID 790

nebo

Samoobsluha Brněnka

Libušina třída 826

623 00 Brno

ID 10540

Email uvádějte info@pinkyscrubs.cz a telefonní číslo 608 973 769

6. Odstoupení od smlouvy - Výměna nebo vrácení zboží

6.1. Lhůta pro vrácení, nebo výměnu zboží

Zboží lze bez uvedení důvodu vyměnit nebo vrátit do 14 dnů od data převzetí zásilky na adresu prodávajícího, která je uvedena na faktuře. Vrácené zboží, nebo zboží určené pro výměnu, nesmí být použité, poškozené, vyprané, musí být kompletní a v původním obalu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo vrácené zboží odmítnout.

Upozornění! Odstoupení od smlouvy není možné u zakázkové objednávky - oděvy šité na míru, oděvy s logem apod. nelze vyměnit ani vrátit.

6.2. Výměna zboží

Zboží určené k výměně zašlete formou doporučené zásilky, spolu s kopií daňového dokladu a popisem důvodu výměny zboží (např. velikost, střih atp.). Na korespondenční adresu společnosti.

 

Pinky Scrubs s.r.o.

Svahová 25

623 00 Brno

Česká republika

 

6.3. Vrácení zboží

V případě vrácení zboží, které již bylo zaplaceno, přiložte k zásilce kopii daňového dokladu s vyznačením data úhrady a čísla účtu, na který Vám bude zaslána dobropisovaná částka.

V případě vrácení zboží, které Vámi ještě nebylo zaplaceno, přiložte k zásilce originál daňového dokladu.

Vrácené zboží zašlete na korespondenční adresu společnosti (viz bod 6.2).