Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Pinky Scrubs s.r.o.

Obsah

1. Základní ustanovení

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3. Forma úhrady a platební podmínky

4. Způsob dodání a dodací podmínky

5. Záruční podmínky a reklamace

6. Odstoupení od smlouvy - Výměna nebo vrácení zboží

7.  Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" najdete www.pinkyscrubs.cz. Platí pro všechny dodávky, úkony a služby poskytované společností Pinky Scrubs s.r.o. na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Prodávající

Pinky Scrubs s.r.o.

Na Poli 273/12, 182 00, Praha 8, Česká republika

Společnost není plátcem DPH

IČ: 29279437

DIČ: CZ292 794 37

Kontaktní emailová adresa: info@pinkyscrubs.cz

Kontaktní telefonní číslo: + 420 608 973 769

Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít kupující uvedené na nákupních dokladech.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Ochrana dat

Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jeho osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) do databáze společnosti Pinky Scrubs s.r.o. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma dopravce zboží. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze.

2.2. Objednávka

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s Obchodními podmínkami e-shopu. Před zasláním vyplněného formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (požadované zboží, způsob dopravy, způsob úhrady), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující má také možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně veškerých poplatků a nákladů na dodání zboží (náklady na dopravu, na úhradu kupní ceny, apod.). Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká akceptací tohoto návrhu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.  Cena zboží uvedená v objednávce bude navýšena o poštovné a balné. Výše ceny poštovného a balného se stanovuje dle aktuálního ceníku České pošty a váhy objednaného zboží.

2.3 Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.4. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující bez udání důvodu může zrušit objednávku do 24 hodin od jejího objednání, pozdější zrušení lze pouze po dohodě s prodávajícím.

2.5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající (společnost Pinky Scrubs) si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo odmítnout v případě, že nemůže splnit požadavky kupujícího a bude jej o tom informovat.

3. Forma úhrady a platební podmínky

Zboží lze uhradit

a) v hotovosti - při dodání zboží formou dobírky.

b) bankovním převodem - před dodáním zboží formou doporučené zásilky, ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4. Způsob dodání a dodací lhůty

4.1.Dodací lhůta zboží

Dodací lhůta u běžných objednávek je v rozmezí od 7 -10 pracovních dnů. Do 4 týdnů ve výjimečných případech, s ohledem na rozsah a různorodost objednávky.

4.2 Způsob dodání

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty formou doporučené zásilky na dobírku, nebo cenného balíku na adresu uvedenou v objednávce, jako adresa dodání.  Pokud adresa fakturační se neshoduje s adresou dodání, musí být v objednávce výrazně uvedena. Dále je možná doručení na pobočku smluvních partnerů (Uloženka, Zásilkovna). Doručení a vyzvednutí na těchto pobočkách se dále řídí smluvními podmínkami těchto partnerů.

4.3 Kontrola zásilky

Doporučujeme, aby kupující při převzetí zásilky provedl kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.

Jeví-li zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučujeme kupujícímu převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil společnosti Pinky Scrubs s.r.o. bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

5. Záruční podmínky a reklamace

5.1. Záruční doba

Záruční doba na zboží je 2 roky a začíná běžet dnem převzetí zboží.

5.2. Způsob řešení reklamace

Reklamace se nevztahuje na závady způsobené nedodržením pokynů výrobce o údržbě oděvů, nesprávným použitím a jeho případným opotřebením. Dále se nevztahuje na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací.

Reklamované zboží zašlete formou doporučené zásilky na korespondenční adresu prodávajícího spolu s kopií daňového dokladu, popisem důvodu reklamace a navrhovaným způsobem řešení.

Pinky Scrubs s.r.o.

Svahová 25

623 00 Brno

Česká republika

Stejně tak lze zboží zaslat Zásilkovnou na tyto dvě pobočky:

KoKoloniál se zdravou výživou

Libušina třída 2

623 00 Brno

ID 790

nebo

Samoobsluha Brněnka

Libušina třída 826

623 00 Brno

ID 10540

Email uvádějte info@pinkyscrubs.cz a telefonní číslo 608 973 769

Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

6. Odstoupení od smlouvy - Výměna nebo vrácení zboží

6.1. Lhůta pro vrácení, nebo výměnu zboží

Zboží lze bez uvedení důvodu vyměnit nebo vrátit do 14 dnů od data převzetí zásilky na adresu prodávajícího, která je uvedena na faktuře. Vrácené zboží, nebo zboží určené pro výměnu, nesmí být použité, poškozené, vyprané, musí být kompletní a v původním obalu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo vrácené zboží odmítnout.

Upozornění! Odstoupení od smlouvy není možné u zakázkové objednávky - oděvy šité na míru, oděvy s logem apod. nelze vyměnit ani vrátit.

6.2. Výměna zboží

Zboží určené k výměně zašlete formou doporučené zásilky, spolu s kopií daňového dokladu a popisem důvodu výměny zboží (např. velikost, střih atp.). Na korespondenční adresu společnosti.

Pinky Scrubs s.r.o.

Svahová 25

623 00 Brno

Česká republika

6.3. Vrácení zboží

V případě vrácení zboží, které již bylo zaplaceno, přiložte k zásilce kopii daňového dokladu s vyznačením data úhrady a čísla účtu, na který Vám bude zaslána dobropisovaná částka.

V případě vrácení zboží, které Vámi ještě nebylo zaplaceno, přiložte k zásilce originál daňového dokladu.

Vrácené zboží zašlete na korespondenční adresu společnosti (viz bod 6.2).

7. Evidence tržeb

7.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Změna obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Společnost Pinky Scrubs si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek a to bez udání důvodu. Změnu obchodních podmínek vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.pinkyscrubs.cz nejméně měsíc před jejich účinností.

8.2 Slevy

Poskytované slevy se nesčítají. Výrobky nabízené se slevou ve výprodeji jsou k dispozici pouze do vyprodání zásob.

 

Kontakty

 

Sídlo firmy

Pinky Scrubs s.r.o.

Na Poli 273/12

182 00 Praha 8

Česká republika

IČ:292 794 37

 

Korespondenční adresa a adresa pro výměnu a vrácení zboží

Pinky Scrubs s.r.o.

Svahová 25

623 00 Brno

Česká republika

 

Telefonní kontakt: +420 608 973 769

Kontaktní email: info@pinkyscrubs.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje spotřebitelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dále v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prodávající (správce osobních údajů) zajišťuje plnou ochranu dat spotřebitele (subjektu údajů). Osobní údaje spotřebitele jsou důvěrné a jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení objednávky, plnění legislativních požadavků a pro přímý marketing na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Prodávající zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Prodávající respektuje zásadu minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

Pro výše uvedené účely zpracovává prodávající tyto osobní údaje spotřebitele, které spotřebitel prodávajícímu sdělí: jméno a příjmení, akademický titul, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech spotřebitele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.). Pokud spotřebitel nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, má právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Prodávající může pověřit třetí osoby, jakožto Zpracovatele osobní údajů spotřebitele, konkrétními úkony nezbytnými pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, osob zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám. Pinkyscrubs.cz využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu 2 let po uskutečnění posledního nákupu za účelem marketingové komunikace a dále po dobu určenou dalšími platnými zákony (zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Prodávající přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Spotřebitel má právo požadovat od prodávajícího:

přístup k osobním údajům, které se ho týkají

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

vznést námitku proti zpracování

přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu Prodávající zajistí aplikaci těchto práv i u případných zpracovatelů.